Wizyty studyjne

 
  Polska Izba Ekologii zorganizuje wizyty studyjne dla uczestników Szczytu Klimatycznego COP 24 w:
  • Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - nowoczesna infrastruktura badawcza w Centrum Czystych Technologii Węglowych, stanowiąca unikalny kompleks energo-technologiczny, prezentujący zmianę dotychczasowego, tradycyjnego podejścia do wykorzystywania węgla;
     
  • Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach - innowacyjny Wodny Park Tychy, wyposażony we własną bioelektrociepłownię zasilaną biogazem oraz w szereg energooszczędnych rozwiązań;
     
  • HALDEX S.A. w Katowicach - zrównoważone i bezpieczne dla środowiska zarządzanie Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych 'Panewniki'.
  Zainteresowane delegacje zapraszamy także na spotkanie z Władzami Polskiej Izby Ekologii w jej katowickiej siedzibie.