Reklama

Szanowni Państwo,

Polska Izba Ekologii od 2008 roku jest współwydawcą specjalistycznego  kwartalnika „Ekologia”.

Zapraszamy więc do współpracy polegającej  na publikowaniu  artykułów merytorycznych lub reklam graficznych, popularyzujących  działalność  Państwa Firmy na rzecz  ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.  Obecność  na łamach  naszego  wydawnictwa  to  doskonała okazja  do  propagowania, medialnego nagłośnienia a tym samym promocji osiągnięć  wszystkich podmiotów  zrzeszonych w Izbie  a także dla  przedsiębiorstw  oraz instytucji , które jeszcze nie są  członkami  PIE,  a którym bliska jest  troska o ekologię.


(więcej....)