Publikacje

"Stan obecny i prognozowany w gospodarce odpadami komunalnymi..."

W maju 2020 r. Polska Izba Ekologii wydała publikację, dofinansowaną ze środków WFOŚiGW w Katowicach:

Stan obecny i prognozowany w gospodarce odpadami komunalnymi
w województwie śląskim w kontekście wprowadzenia termicznego przekształcania odpadów resztkowych


Autorzy:
dr Lidia Sieja
mgr inż. Mariusz Kalisz


   W raporcie przedstawiono aktualną sytuację w gospodarce odpadami komunalnymi w województwie śląskim, a zawarty w nim materiał stanowić może punkt wyjścia do dalszych dyskusji jak również pilnych działań związanych z zapewnieniem funkcjonowania nowoczesnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w którym każdy strumień tych odpadów znajduje zagospodarowanie właściwe z punktu widzenia prawa i wymogów środowiska.
« wróć do listy elementów