Publikacje

"Priorytety środowiskowe aglomeracji wielkoprzemysłowych" - Część 4
2005 r. PIE wydała biuletyn, dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach:
 

"Priorytety środowiskowe aglomeracji wielkoprzemysłowych"

Informator specjalistyczny branży ekologicznej

Część 4

Rada Programowa:
dr Joanna Fajfer - Państwowy Instytut Geologiczny
dr Lucyna Garbacz - Politechnika Rzeszowska
dr inż. Maciej Rozpondek - Politechnika Śląska


Biuletyn porusza dwa zagadnienia: 
  • AWARIE - eliminowanie i zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu zapobiegania poważnych awariom
  • GLEBY - racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych
« wróć do listy elementów