Publikacje

"Priorytety środowiskowe aglomeracji wielkoprzemysłowych" - Część 3
2005 r. PIE wydała biuletyn, dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach:
 

"Priorytety środowiskowe aglomeracji wielkoprzemysłowych"

Informator specjalistyczny branży ekologicznej

Część 3

Rada Programowa:
dr Joanna Fajfer - Państwowy Instytut Geologiczny
dr Lucyna Garbacz - Politechnika Rzeszowska
dr inż. Maciej Rozpondek - Politechnika Śląska


Biuletyn porusza dwa zagadnienia:
  • HAŁAS - zmniejszanie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska
  • LASY - wzrost lesistości środowiska i ochrona lasów oraz ochrona i wzrost różnorodności biologicznej: genetycznej gatunkowej, siedliskowej i krajobrazowej
« wróć do listy elementów