Publikacje

"Priorytety środowiskowe aglomeracji wielkoprzemysłowych" - Część 2
W 2005 r. PIE wydała biuletyn, dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach:
 

"Priorytety środowiskowe aglomeracji wielkoprzemysłowych"

Informator specjalistyczny branży ekologicznej

Część 2

Rada Programowa:
dr Joanna Fajfer - Państwowy Instytut Geologiczny
dr Lucyna Garbacz - Politechnika Rzeszowska
dr inż. Maciej Rozpondek - Politechnika Śląska


Biuletyn porusza dwa zagadnienia:
  • REKULTYWACJA - przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
  • POWIETRZE - polepszenie jakości powietrza atmosferycznego
« wróć do listy elementów