Publikacje

"Priorytety środowiskowe aglomeracji wielkoprzemysłowych" - Część 1
W 2005 r. PIE wydała biuletyn, dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach:
 

"Priorytety środowiskowe aglomeracji wielkoprzemysłowych"

Informator specjalistyczny branży ekologicznej

Część 1

Rada Programowa:
dr Joanna Fajfer - Państwowy Instytut Geologiczny
dr Lucyna Garbacz - Politechnika Rzeszowska
dr inż. Maciej Rozpondek - Politechnika Śląska


Biuletyn porusza dwa zagadnienia:
  • ODPADY - minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i bezpiecznego składowania pozostałych odpadów
     
  • WODY - jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz racjonalizacja ich wykorzystania
« wróć do listy elementów