Publikacje

"Prawne instrumenty ochrony powietrza. Wybrane zagadnienia"
W listopadzie 2018 r. Polska Izba Ekologii wydała publikację, dofinansowaną ze środków WFOŚiGW w Katowicach:

Prawne instrumenty ochrony powietrza. Wybrane zagadnienia

pod redakcją
Filipa Nawrota i Ewy Radeckiej


(pdf do pobrania)

 
  Monografia podejmuje ważką problematykę związaną z ochroną powietrza. Ciągle pojawiające się wątpliwości interpretacyjne oraz alarmujące stany jakości powietrza uzasadniały prace zmierzające do zgłębienia tej tematyki.
  Publikacja ta jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji „Prawne instrumenty ochrony powietrza”, która odbyła się w dniu 20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie to zorganizowały Koła Naukowe: Prawa Ochrony Środowiska oraz Prawa Medycznego WPiA UŚ oraz Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska WPiA UŚ.
  Celem konferencji było zwrócenie uwagi na problemy w stosowaniu przepisów dotyczących ochrony powietrza przy uwzględnieniu stanowiących tło tych regulacji konkretnych wymogów technologii i ochrony środowiska. Zorganizowanie opisywanego wydarzenia było wynikiem dostrzeżenia żywotności wskazanej materii. Był to także wyraz uznania dla ogromnej i wciąż rosnącej praktycznej roli regulacji odnośnie do ochrony powietrza.
  Publikacja w swej treści zawiera zarówno teksty uznanych naukowców, praktyków, jak również osób dopiero rozpoczynających swą przygodę z nauką, co należy uznać za dodatkowy walor opracowania, ujmującego zagadnienie z różnych perspektyw. Przedstawione w monografii rozważania mają nie tylko walor naukowy, ale dotykają również istotnych problemów praktycznych rodzących się na tle przedmiotowej tematyki.

« wróć do listy elementów