Publikacje

"Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce,Czechach i na Słowacji.Wybrane zagadnienia"
W czerwcu 2014 r. Polska Izba Ekologii wydała publikację, dofinansowaną ze środków WFOŚiGW w Katowicach:

"Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia"

pod redakcją
Grzegorza Dobrowolskiego i Gabriela Radeckiego


  Prowadzenie robót geologicznych, wydobywanie kopalin ze złóż czy podziemne magazynowanie dwutlenku węgla stanowią rodzaje działalności, które mogą w znaczącym stopniu negatywnie wpłynąć na stan środowiska. Jednocześnie są one niezbędne dla rozwoju gospodarki narodowej. Prawna regulacja w tym zakresie jest dość skomplikowana. Jednakże największym problemem jest tu brak odpowiedniej wiedzy, zarówno u organów stosujących prawo jak i szerzej, w całym społeczeństwie. Stąd rozstrzygnięcia w zakresie geologii i górnictwa często nie spełniają wymagań ochrony środowiska, czy też bezpieczeństwa powszechnego. Wynika to przede wszystkim z braku odpowiedniego przygotowania kadr administracyjnych. Tego przyczyną może być zaś niedostatek odpowiednich opracowań dotyczących prawnych zasad podejmowania geologicznych i górniczych.

  Publikacja ta dostarcza zbioru odpowiedzi na często pojawiające się pytania organów administracji publicznej. Pomaga również podnieść świadomość społeczną w tym zakresie. Niewątpliwie zaletą tego opracowania jest również to, iż prezentuje ono rozwiązania obowiązujące w dwóch sąsiednich krajach. To może przyczynić się do podniesienia poziomu rozstrzygania w tego typu sprawach w Polsce.

  Należy wreszcie zwrócić uwagę, iż nadania naukowe dotyczące prawnych podstaw geologii i górnictwa w Polsce prowadzone są praktycznie tylko w jednym ośrodku, jakim jest Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Monografia poświęcona powyższej problematyce, zawierająca 30 rozdziałów, może w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju nauki w tym zakresie, a w szczególności pozwolić na sformułowanie uwag de lege ferenda. To pozwoli zaś wprowadzić rozwiązania, legislacyjne, które podniosą skuteczność rozwiązań prawnych dotyczących ochrony środowiska w tej dziedzinie. 

 
« wróć do listy elementów