Publikacje

Materiały Pokonferencyjne "Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi..."
        

24 marca 2015 r. Polska Izba Ekologii oraz Polski System Recyklingu S.A.
zorganizowały konferencję:
 

"Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- obowiązki przedsiębiorców w zakresie realizacji odzysku i recyklingu
odpadów wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych"

« wróć do listy elementów