Publikacje

"Europejskie Prawo Ochrony Środowiska (wybrane zagadnienia)"

W 2003 r. Polska Izba Ekologii wydała publikację, dofinansowaną przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej:
 

"Europejskie Prawo Ochrony Środowiska
(wybrane zagadnienia)
z przykładowymi tekstami źródłowymi"


Grzegorz Dobrowolski"W ciągu ostatnich dziesięcioleci problematyka ochrony środowiska stała się niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój społeczny zarówno w skali światowej jak i poszczególnych krajów. Dla zagwarantowania skuteczności proponowanych rozwiązań, konieczne jest zapewnienie odpowiednich instrumentów prawnych, pozwalających wymusi stosowne postępowanie na podmiotach, które niekorzystnie oddziałują na środowisko (...).
W ciągu ostatnich 40 lat (we Wspólnocie Europejskiej) ukazało się (...) kilkaset aktów prawnych, których celem jest regulacja zasad korzystania z zasobów środowiska. Niezależnie od tego Wspólnota jest stroną wielu umów w tym zakresie (...).
Stąd pojawiła się koncepcja przygotowania pracy poświęconej problematyce prawa ochrony środowiska stanowionego przez Wspólnotę. Może się ona okazać pomocna zarówno praktykom jak i teoretykom przybliżając istotę regulacji.
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to syntetyczny zarys wspólnotowego prawa ochrony środowiska. Obejmuje ona najważniejsze akty obowiązujące w tym zakresie (...). Druga część opracowania zawiera tłumaczenia tekstów dwóch aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej regulujących problematykę ochrony środowiska".
"Europejskie prawo ochrony środowiska (wybrane zagadnienia) z przykładowymi tekstami źródłowymi" - fragmenty.
« wróć do listy elementów