Publikacje

"Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami"
W kwietniu 2016 r. Polska Izba Ekologii wydała publikację, dofinansowaną ze środków WFOŚiGW w Katowicach:

Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami

pod redakcją
Ewy Olejarczyk, Adama Kuca i Marka Suski

 
  Praca zbiorowa pt. Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami zawiera dziesięć artykułów, poświęconych tak ogólnym zagadnieniom tej dyscypliny prawniczej (system planowania gospodarki odpadami, zasady prawa gospodarki odpadami, odróżnienie odpadu i produktu ubocznego m.in. w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), jak i szczegółowym (np. problematyka produkcji paliwa alternatywnego, gospodarowania odpadami wydobywczymi czy odpadami opakowaniowymi).
 
« wróć do listy elementów