PN-EN ISO/IEC 17025:2018


W dniu 26 listopada 2019 r. w Katowicach Polska Izba Ekologii organizuje szkolenie nt.
 

 

Przegląd wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018

 
PROGRAM
9:00 - 15:00 
 • Zasady akredytacji potwierdzającej kompetencje laboratoriów zgodne z wymaganiami nowej normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018
 • Przegląd wymagań standardu PN-EN ISO/IEC 17025:2018 ze szczególnym uwzględnieniem zmian w odniesieniu do poprzedniego wydania normy
 • Przełożenie akredytacji na sukces laboratorium

KOSZT UCZESTNICTWA:
 • 800,00 PLN netto - jedna osoba
 • koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu przez firmę więcej niż jednej osoby: 800,00 PLN dla pierwszej osoby, dla każdej następnej 400,00 PLN netto.
Opłata obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, bufet kawowy, lunch, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 


W dniach 26-27 listopada 2019 r. w Katowiach Polska Izba Ekologii organizuje szkolenie nt.


Auditor wewnętrzny w laboratorium 

PROGRAM
 
I Dzień: Przegląd wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018
9:00 - 15:00 
 • Zasady akredytacji potwierdzającej kompetencje laboratoriów zgodne z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018
 • Przegląd wymagań standardu PN-EN ISO/IEC 17025:2018 ze szczególnym uwzględnieniem zmian w odniesieniu do poprzedniego wydania normy
 • Przełożenie akredytacji na sukces laboratorium

II Dzień: Auditowanie w Laboratorium
9:00 - 15:00 
 
 • Zrozumienie procesu auditu wewnętrznego i jego znaczenia w zarządzaniu laboratorium
 • Omówienie narzędzi i technik auditów z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 19011:2018
 • Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 pod kątem oceny zgodności - ćwiczenia i warsztaty praktyczne
 • Formułowanie niezgodności
 • Egzamin

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 1 200,00 PLN netto - jedna osoba
 • koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu przez firmę więcej niż jednej osoby: 1 200,00 PLN dla pierwszej osoby, dla każdej następnej 600,00 PLN netto.

Opłata obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, bufet kawowy, lunch, egzamin, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, a w przypadku pozytywnej oceny z egzaminu – Certyfikat Auditora.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(do pobrania)


ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU: wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zarzadzanie@pie.pl

TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: do 15.11.2019 r.

Pytania dot. szkolenia prosimy wysyłać na adres: zarzadzanie@pie.pl