Ostatnia Gala


 
FINAŁ 18. EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2019 JUŻ ZA NAMI!
 
  W Kinoteatrze RIALTO w Katowicach zgromadzili się przedstawiciele biznesu, świata nauki i polityki by podsumować kolejną 18. edycję Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii. Uroczysta Gala odbyła się 29 października br. 


  Gala rozpoczęła się odtworzeniem koncertu, granego przez włoskiego kompozytora i pianistę Ludovico Einaudi, który zasiadł przy fortepianie ustawionym przez Greenpeace na platformie dryfującej wśród roztapiającego się lodowca. Pianista wykonał specjalnie skomponowany na tę okoliczność utwór zatytułowany Elegia na Arktykę. Występ miał zachęcić światowych włodarzy do wspomożenia ochrony i zadbania o przyszłość Arktyki.
 

Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE, powitał zaproszonych Laureatów oraz Gości.


 
  Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Gabriela LenartowiczPosłanka na Sejm RP; Przemysław Koperski, Poseł na Sejm RP; Andrzej Misiołek, Senator RP VII, VIII i IX kadencji; Grzegorz Podlewski, Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Agata Bucko-Serafin, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; Mirosława Mierczyk-Sawicka, p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach; Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; Katarzyna Dzióba, Zastępca Prezydenta Zabrza; Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.; Minister Bernard Błaszczyk, Dorota Podlodowska-Graczyńska i inni.

  Przedstawiciele uczelni wyższych, współpracujących z Izbą: prof. dr. hab. Lech Witkowski, Akademia Pomorską w Słupsku, prof. zw. dr hab.inż. Andrzej Szlęk, Politechnika Śląska w Gliwicach, dr hab. Edyta Sierka, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii w Krakowie.
 
  Dziękujemy Partnerom Konkursu: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, SUEZ Polska Sp. z o.o., Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Dziękujemy za udział w Gali!

  W trakcie Gali wręczone zostały Medale Polskiej Izby Ekologii Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju, nadane przez Radę Polskiej Izby Ekologii osobom fizycznym oraz instytucjom, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
 
  Podczas Gali Konkursu Polska Izba Ekologii świętowała Jubileusz 20-lecia działalności.
  Z tej okazji Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Izby wręczył Medale Jubileuszowe "Za wsparcie merytoryczne oraz zaangażowanie w prace Polskiej Izby Ekologii" oraz Wyróżnienia "Za połączenie działań w dziedzinie ochrony środowiska z pracą na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracę z Polską Izbą Ekologii".

Lista Laureatów i Wyróżnionych:
http://www.pie.pl/jubileusz-20-lecia-pie-medale-i-wyroznienia.html

G
ratulacje z okazji Jubileuszu 20-lecia PIE przesłali:

  
 
  Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019 poprzedziło wręczenie wyróżnień w Konkursie Kotły TOPTEN 2019. To już 8. edycja konkursu dla producentów kotłów. Obecna odbywała się pod nazwą TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019. Celem Konkursu było promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy). Konkurs organizowany był przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

O Konkursie TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019:
http://www.pie.pl/gala-topten-2019.html
http://www.pie.pl/wyniki-topten-2019.html
 
  Polska Izba Ekologii od 2002 r. organizuje Konkurs Ekolaury, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.
  W 2019 roku odbyła się 18. edycja Konkursu. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Minister Środowiska, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach
 
  Gratulacje dla Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie przesłał Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska.
 
  Liczymy, że realizacja Konkursu przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone i wyróżnione firmy oraz instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

  Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii w 18. edycji przyznała 24 Ekolaury oraz 16 wyróżnień.
 
Lista Laureatów i Wyróżnionych w 18. edycji Konkursu:
http://www.pie.pl/laureaci-i-wyroznieni-w-18-edycji-konkursu.html

Dodatek specjalny EKOLOGII nr 4/92/2019
(pdf do pobrania)


Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznej edycji konkursu, bardzo serdecznie dziękujemy. Już dzisiaj, w imieniu organizatorów oraz partnerów, zapraszamy do udziału w następnej edycji!


Galę poprowadziła Beata Smaga-Seyboth.Część artystyczną uświetnił koncert Izabela Migocz – sopranistki, przy akompaniamencie Jarosława Mrożka – uznanego pianisty jazzowego, organisty i producenta.GALERIA ZDJĘĆ