Opinie

Wyrażenie opinii do projektu

       Informuję, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o wyrażenie opinii do projektu  rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.

    Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych został zamieszczony na stronie :

            http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_06/f9f7d79717fe117897c168b085745178.pdf
               

     Proszę o przesłanie uwag do w/w projektu do biura Zarządu PIE do dnia 15.07.br.


Pismo Ministra Srodowiska


« wróć do listy elementów