Opinie

Uwagi do projektu rozporządzenia MŚ

        Informuję, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu  rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.


Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami został zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.


Proszę o przesłanie uwag do w/w projektu do biura Zarządu PIE do dnia 15.06.br.

Pismo Ministra Środowiska

Projekt rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie odzysku odpadow poza instalacjami i urządzeniami « wróć do listy elementów