Opinie

Prośba o wyrażenie opinii
       
         Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o wyrażenie opinii na temat projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Prosimy o przesłanie opinii do przedmiotowego projektu w terminie do 14.08.2013 r.


        Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych « wróć do listy elementów