Opinie

Prośba o uwagi do projektu rozporządzenia MŚ
   
     Informuję, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o wyrażenie opinii do projektu  rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych został zamieszczony na stronie :


            http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_06/93782b87a72696f442714fc586d9dd91.pdf
          

Proszę o przesłanie uwag do w/w projektu do biura Zarządu PIE do dnia 24.06.br.


Pismo Ministra Środowiska z dnia 29.05.2013

« wróć do listy elementów