Opinie

Prośba o opinię.....
     
     Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o opinię o projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska. 
Projekt jest zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/182274/182276/182277/dokument88076.pdf?lastUpdateDay=21.10.13&lastUpdateHour=09%3A21&userLogged=false&date=poniedzia%C5%82ek%2C+21+pa%C5%BAdziernik+2013
         Prosimy o przesyłanie opinii o projekcie w terminie do 25 października br. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska. 

Pismo Ministra Środowiska « wróć do listy elementów