Opinie

Prośba o opinię do rozporządzenia MŚ

       Informuję, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o wyrażenie opinii do projektu  rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentu potwierdzajacego unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

        Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych został zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
 

            http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_05/beaa5690bf67288ff286846ddc854c06.pdf
 
 
Proszę o przesłanie uwag do w/w projektu do biura Zarządu PIE do dnia 20.06.br.


 
 Pismo Ministra Środowiska
 
Projekt rozporządzenia Ministra Srodowiska w sprawie dokumentu potwierdzajacego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.


« wróć do listy elementów