Opinie

Projekt ustawy MŚ o zmianie ustawy ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw...
  Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (UC72).
 
  Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 24.02.2017 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
 
« wróć do listy elementów