Opinie

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami.
  Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami.
 

  Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska w zakładce Strategie, plany, programy (LINK).

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 19.04.2016 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
 
« wróć do listy elementów