Opinie

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie "aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2014"
  Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie "aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2014".
 

  Projekt jest zamieszczony również na stronie Ministerstwa Środowiska w zakładce Prawo (Projekty aktów prawnych, link "projekty uchwał").

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 16.10.2015 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
 
« wróć do listy elementów