Opinie

Projekt Rozporządzenia MZ w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i...
  Informujemy, że Minister Zdrowia zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań i sposobu unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.


  Projekt jest zamieszczony również na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 25.01.2015 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Zdrowia.
 
« wróć do listy elementów