Opinie

Projekt Rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
  Informujemy, że Minister Zdrowia zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

  Projekt jest zamieszczony również na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 9.01.2015 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Zdrowia.
 
« wróć do listy elementów