Opinie

Projekt Rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
  Informujemy, że Główny Inspektor Sanitarny zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
 

  Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 30.09.2016 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Zdrowia.
 
« wróć do listy elementów