Opinie

Projekt rozporządzenia MŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia...
  Informujemy, że Główny Inspekor Ochrony Środowiska, z upoważnienia Ministra Środowiska, zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisju raz pomiarów ilości pobieranej wody.


  Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 05.12.2017 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
 
« wróć do listy elementów