Opinie

Projekt rozporządzenia MŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji...
  Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 
 
  Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 29.09.2017 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
 
 
« wróć do listy elementów