Opinie

Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dot. zanieczyszczenia
    Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

    Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

     Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 11.03.2018 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.

 
« wróć do listy elementów