Opinie

Projekt Rozporządzenia MS w sprawie wzoru raportu dotyczącego porozumienia z Marszałkiem Województwa
  Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie wzoru raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa.
 

  Projekt jest zamieszczony również na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 13.01.2015 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
« wróć do listy elementów