Opinie

Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach komunalnych odebranych nieczystości
    Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach komunalnych odebranych nieczystości oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

    Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

     Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 08.03.2018 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.

 
« wróć do listy elementów