Opinie

Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
   Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpiecznia roszczeń.
 

    Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

     Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 26.04.2018 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
 
« wróć do listy elementów