Opinie

Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie wykazów zawierających informację i dane o zakresie korzystania..

  Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.


  Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 31.10.2019 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
 
« wróć do listy elementów