Opinie

Projekt Rozporządzenia MS w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy...
  Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska.
 

  Projekt jest zamieszczony również na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 30.07.2015 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
 
« wróć do listy elementów