Opinie

Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych...
  Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wraz z oceną skutków regulacji.
 
  Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 04.08.2017 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
 
 

« wróć do listy elementów