Opinie

Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu...
 
  Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu w latach 2018-2020.
 
 
  Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 28.04.2017 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
 
« wróć do listy elementów