Opinie

Projekt rozporządzenia MS w sprawie katalogu odpadów
  Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów:
 

  Rozporządzenie określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych oraz  dzieli odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup.

  Projekt jest zamieszczony również na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 22.09.2014 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
« wróć do listy elementów