Opinie

Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie działań naprawczych
  Informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska działając na podstawie pełnomocnictwa Ministra Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie działań naprawczych.
 

  Projekt jest zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 10.06.2016 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
 
« wróć do listy elementów