Opinie

Projekt Rozporządzenia Ministra Srodowiska
Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o wyrażenie opinii na temat projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.
Prosimy o przesłanie opinii w wyżej wymienionej kwestii do biura Zarządu PIE w terminie 7 dni od otrzymania pisma, co umożliwi opracowanie uwag Izby do projektowanego aktu prawnego.

Pismo Ministra Środowiska « wróć do listy elementów