Opinie

Projekt Rozporządzenia MG w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi
  Informujemy, że Minister Gospodarki zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi.


  Projekt jest zamieszczony również na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 02.02.2015 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Gospodarki.
 
« wróć do listy elementów