Opinie

Projekt rozporządzeń MŚ w sprawie rejestru szkód w środowisku oraz kryteriów oceny...
  Informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska działając na podstawie pełnomocnictwa Ministra Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektów rozporządzeń w sprawie:
  Projekt jest zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektów proszę składać do dnia 30.04.2016 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowisk Polskiej Izby Ekologii adresowanych do Ministra Środowiska.
 
« wróć do listy elementów