Opinie

Projekt Rozp. MŚ w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku
  Informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryetriów oceny wystąpienia szkody w środowisku.
TEKST PROJEKTU
 
  Projekt jest zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 08.07.2019 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.
 
PISMO MINISTRA ŚRODOWISKA
« wróć do listy elementów