Opinie

Opinia PIE w sprawie jakości paliw stałych
  Polska Izba Ekologii przesłała na ręce p. Grzegorza Tobiszowskiego, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Ministerstwie Energii opinię do projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie monitorowania jakości paliw oraz projekty trzech rozporządzeń dot. jakości paliw Projektu z dnia 27.01.2017 r. wersja 1.2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia …2017 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.
« wróć do listy elementów