Opinie

Konsultacje społeczne
Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o wyrażenie opinii na temat projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw.

Prosimy o przesłanie opinii w wyżej wymienionej kwestii do biura Zarządu PIE w terminie 7 dni od otrzymania pisma, co umożliwi opracowanie uwag Izby do projektowanego aktu prawnego.

 Pismo  Ministerstwa Środowiska « wróć do listy elementów