Opinie

II etap konsultacji - najlepsze dostępne technologie w zakresie przemysłu przetwarzania odpadów.
  Informujemy, że Europejskie Biuro IPPC w Sewilli, po analizie przekazanych uwag przygotowało drugi projekt rewizji części dokumentu referencyjnego na temat najlepszych dostępnych technik w zakresie przemysłu przetwarzania odpadów (Waste Treatment BREF) oraz projekt Konkluzji BAT dla WT BREF. Konkluzje te w finalnej wersji przyjętej przez Komitet działający w oparciu o art. 75 Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych ( 2010/75/UE) i po przetłumaczeniu na oficjalne języki UE, zostaną opublikowane jako Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej.
  Dokument ten będzie zawierać powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami wielkości dopuszczalnych emisji, które będą wykorzystywane przez organy wydające pozwolenia zintegrowane do określania warunków korzystania ze środowiska dla instalacji z branży zagospodarowania odpadów.
  Uwagi proszę składać do dnia 22.02.2017 r. Zostaną one wykorzystane w przygotowaniu polskiego stanowiska do rewizji WT BREF.
« wróć do listy elementów