Opinie

I etap konsultacji - najlepsze dostępne technologie w zakresie spalania odpadów (D1 WI BREF)
  Informujemy, że Europejskie Biuro IPPC w Sewilii przygotowało pierwszy projekt rewizji dokumentu referencyjnego na temat najlepszych dostępnych technik w zakresie spalania odpadów (tzw. D1 WI BREF). Zawiera on m.in. propozycję rozdziału V poświęconego Konkluzjom BAT dla WI BREF. Finalna wersja Konkluzji, po przetłumaczeniu na oficjalne języki UE, zostanie opublikowana jako Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej. Konkluzje zawierają powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami zakresy granicznych wielkości emisyjnych, które będą wykorzystywane przez organy wydające pozwolenia zintegrowane do określania warunków korzystania ze środowiska dla instalacji spalania odpadów. Decyzja Wykonawcza będzie miała natychmiastowe zastosowanie dla nowych instalacji, a dla istniejących spalarni odpadów będzie wiążąca po 4 latach od publikacji. Z tego względu Konkluzje BAT będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości branży spalarni odpadów w naszym kraju.
 

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentem D1 WI BREF, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału V zatytułowanego: "Best Avaliable Techniques (BAT) Conclusions".

  Ewentualne opinie, uwagi, komentarze lub dane do uzupełnienia luk zidentyfikowanych w dokumencie D1 WI BREF należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 sierpnia 2017 r. z wykorzystaniem tabeli do zapisania uwag. Zostaną one wykorzystane  w przygotowaniu polskiego stanowiska do rewizji WI BREF i negocjowania ostatecznej wersji Konkluzji.
« wróć do listy elementów