Najbliższe szkolenia

Szkolenie nt.: "URZĄDZENIA GRZEWCZE NA PALIWA STAŁE MAŁEJ MOCY – wyzwania środowiskowe"

1 grudnia 2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum Sp. z o.o. w Katowicach, odbyło się szkolenie techniczne nt.

URZĄDZENIA GRZEWCZE NA PALIWA STAŁE MAŁEJ MOCY
– wyzwania środowiskowe, technologiczne i konstrukcyjne
 
  Szkolenie skierowane było do producentów urządzeń grzewczych na paliwa stałe – kotłów c.o., ogrzewaczy pomieszczeń, kominków zasilanych paliwami kopalnymi i stałymi biopaliwami. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy kadry inżynieryjno- technicznej, konstrukcyjnej i zarządzającej.
 
  Celem szkolenia było omówienie szeregu niezbędnych zagadnień dotyczących innowacyjnych w produkcji  urządzeń grzewczych małej mocy na paliwa stałe – kopalne i stałe biopaliwa, umożliwiających spełnienie nowych uregulowań prawnych krajowych i UE, w tym rozporządzeń Komisji (UE) w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu.
 
    Organizator: Polska Izba Ekologii Katowice
  Współorganizatorzy: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Katedra Zrównoważonego Rozwoju AGH, Instytut Zrównoważonej Energetyki Kraków, Instytut Metalurgii Żelaza Gliwice, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. w Katowicach.

  Program szkolenia

Otwarcie i powitanie uczestników szkolenia – prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej.

Panel  I
 1. Wymagania środowiskowe, ekonomiczne w aspekcie rozwoju czystych technik spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy, z uwzględnieniem właściwości paliw stałych kopalnych i biogenicznych – dr inż. Krystyna Kubica (pdf do pobrania);
 2. Niskoemisyjne i wysokosprawne wykorzystanie paliw stałych w urządzeniach grzewczych małej mocy –  prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej (pdf do pobrania);
 3. Katalizator ograniczania emisji NOx i produktów niepełnego spalania paliw – prof. dr hab. inż. Mieczysława Najbar, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Jacek Ręka, CEBUD (pdf do pobrania);
 4. Współpraca urządzeń grzewczych na paliwa stałe z instalacjami OZE – dr hab. inż. Mariusz Filipowicz prof. nadzw., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energii i Paliw, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (pdf do pobrania);
 5. Paliwa stałe – kopalne i stałe biopaliwa; oferty krajowych producentów:
  • Czym są ekologiczne paliwa stałe – doświadczenia PGG Sp. z o.o., Renata Maczuga, Polska Grupa Górnicza Sp. z.o.o. (pdf do pobrania);
  • Ekologiczne paliwa biomasowe – Arkadiusz Herbuś, BARLINEK S.A. w Kielcach (pdf do pobrania).
Panel II
 1. Wysokostopowe stale odporne na korozję stosowane w instalacjach agresywnych spalin – prof. dr inż. Jerzy Wiedermann, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach (pdf do pobrania);
 2. Ogniotrwała ceramika żaroodporna, charakterystyka materiałów, a współczesne wymagania – dr inż. Katarzyna Stec, Kierownik Laboratorium Materiałów Ogniotrwałych, Oddz. Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (pdf do pobrania);
 3. Kominy: współpraca z urządzeniami, materiały, wymagania, konstrukcje – Piotr Cembala, Prezes Stowarzyszenia Kominki Polskie i KOMINFLEX w Pszczynie (pdf do pobrania);
 4. Możliwości finansowania działań badawczo-rozwojowych oraz innowacji inwestycyjnych w ramach zewnętrznych środków pomocowych – Patryk Swoboda, Prezes Planergia Sp. z o.o. w Katowicach (pdf do pobrania).
Podsumowanie panelu I i II
 
Panel  III 
 1. Badania urządzeń grzewczych na zgodność z normami i rozp. dyrektywy ekoprojekt – uwagi w aspekcie problemów konstrukcyjno-technicznych spełnienia wymagań energetyczno-emisyjnych normy PN-EN 303-52012 i dyrektywy ekoprojekt – laboratoria akredytowane
  • Badania urządzeń grzewczych na zgodność z nomami i rozporządzeniem dyrektywy ekoprojekt – dr inż. Katarzyna Matuszek, mgr inż. Piotr Hrycko, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (pdf do pobrania);
  • Problemy konstrukcyjne w badanych kotłach grzewczych małych mocy w świetle wymagań nowelizowanej normy PN EN 303-5:2012(16) oraz wymagań Ekoprojektu – mgr inż. Sławomir Pilarski, mgr inż. Marek Niedziałomski, Instytut Energetyki w Łodzi (pdf do pobrania)
 2. Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów – mgr inż. Mateusz Szubel, dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, prof. nadzw., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energii i Paliw, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego (pdf do pobrania);
 3. Systemy kontroli i sterowania pracą  urządzenia grzewczego oraz oczyszczania spalin – stan techniki obecnie  dostępnej na rynku – TECH Sterowniki – Krzysztof Nowak, Krzysztof Łukasik, TECH Sterowniki (pdf do pobrania);
 4. Możliwości prototypowania dedykowanych systemów sterowania pracą urządzeń grzewczych z wykorzystaniem sterowników PLC – mgr inż. Krzysztof Sornek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energii i Paliw, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego/ Fundacja Instytut Zrównoważonej Energetyki (pdf do pobrania);
 5. Dyskusja i podsumowanie szkolenia.
 
 
Dodatkowe informacje na temat Szkolenia:
tel. (32) 253 51 55, tel. kom. 501 052 979
 
« wróć do listy elementów