Medale PIE na Gali "EKOLAURÓW"

Uroczystość wręczenia nagród w 17. edycji  Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii poprzedziło medali Polskiej Izby Ekologii "Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju" nadawanych przez Radę Polskiej Izby Ekologii.

  • WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE:
  1. dr hab. inż Jurand BIEŃ, Profesor Politechniki Częstochowskiej:
  Od początku kariery zawodowej związany z Wydziałem Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Zainteresowania naukowe ukierunkował w tematyce ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych. Autor, współautor ponad stu oryginalnych i przeglądowych prac naukowych oraz trzech skryptów dydaktycznych przeznaczonych dla studentów kierunku inżynieria środowiska i energetyka. Autor szeregu opinii, ekspertyz, programów oraz opracowań z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Uhonorowany przez Ministra Środowiska honorową odznaką za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Członek Rady Programowej czasopisma „Ekologia”, ekspert ds. gospodarowania odpadami przy Polskiej Izbie Ekologii w Katowicach, członek kapituły konkursu „Ekolaury” promującego efektywne i innowacyjne prace na rzecz ochrony środowiska. Ponadto organizator, współorganizator wielu seminariów, konferencji o tematyce ekologicznej. Prowadzący szkolenia z ekologii dla samorządów i przedsiębiorców.
  1. Bożena Kania:
  Inżynier Budownictwa, absolwentka Politechniki Śląskiej, ukończyła również studia podyplomowe: Pieniądz i Bankowość na Uniwersytecie Warszawskim oraz Rzeczoznawstwo Majątkowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
  Pochodzi  z województwa podlaskiego i stąd jej zamiłowanie do dużych przestrzeni, czystego powietrza, pięknych lasów. Od 1990 roku związana z bankowością, pracę rozpoczęła od Wydziału Ryzyka Kredytowego, następnie jako Naczelnik Ryzyka, a od 1994 roku pełni funkcje Dyrektora w różnych bankach.
  W latach 2002 – 2009 pełniła funkcję Dyrektora Regionalnego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach. W tym czasie Bank sfinansował bardzo dużo projektów ekologicznych, współpracując z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
W tym samym czasie Region uruchomił 5 nowych oddziałów: w Gliwicach, Rybniku, Tychach, Sosnowcu i Katowicach. Region Katowice należał do największych regionalnych oddziałów w kraju.
  Od roku 2009 związana z Bankiem Millennium S.A., gdzie pełni funkcję Dyrektora Regionalnego.
  Odznaczona Złotą Odznaką Wojewody Śląskiego za zasługi na rzecz Ochrony Środowiska dla województwa Śląskiego. Docenili ją również Przedsiębiorcy, wyróżniając  za współpracę, m.in  otrzymała Złotą odznakę za jakość  współpracy z  Kombinatem Koksochemicznym Zabrze.
  Zawodowo uczestniczyła i w dalszym ciągu uczestniczy w projektach ekologicznych i każdy osiągnięty efekt ekologiczny w finansowanych firmach przybliża  krok po kroku do tego, żeby Śląsk stał się środowiskiem bardziej przyjaznym dla ludzi.
  Bożena Kania działa również społecznie, jest członkiem Rady Polskiej Izby Ekologii IV i V kadencji.
  1. dr Jerzy Kopyczok:
  Absolwent Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Tam również uzyskał tytuł dr. nauk chemicznych.
  Praktyczną realizację idei ekorozwoju rozwijał zarówno na szczeblu administracji samorządowej, jak i administracji rządowej. Przed objęciem funkcji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska piastował stanowisko prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Obecnie zasiada między innymi w Radzie Programowej czasopisma Ekologia oraz w Radzie Nadzorczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
  Autor innowacyjnych rozwiązań oraz  bardzo wielu artykułów o tematyce ekologicznej. Wyróżniony min. przez Ministra Środowiska złotą odznaką za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  Oprócz pasji zawodowej interesuje się również wycieczkami górskimi, narciarstwem i żeglarstwem, jednak to w gronie rodzinnym czuje się najlepiej.
  1. dr inż. Andrzej Makowski:
  Całe swoje 44-letnie życie zawodowe, realizuje w szeroko zrozumianym sektorze ochrony środowiska. Po ukończeniu studiów na Wydz. Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w Krakowie, rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Katowicach w kolejnych latach pracował: jako nauczyciel akademicki –Politechniki Śląskiej oraz profesor kontraktowy Uniwersytetu Annaba w Algierii,  Dyrektor Instytutu Gospodarki Odpadami w Katowicach czy Likwidator Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry w ramach prowadzonego przedsięwzięcia ekologicznego pn:” Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych wraz rekultywacją terenów skażonych po Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w Likwidacji.
  W 2006 r. objął stanowisko Dyrektora Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska - Przedsiębiorstwo Państwowe w Katowicach, a od października 2007 r. po procesie komercjalizacji przez Wojewodę Śląskiego, pozostaje do nadal Prezesem Zarządu firmy pod nazwą Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.
  Dr Makowski został wyróżniony wieloma resortowymi odznaczeniami w tym: Złotą Odznaką Zasłużonego dla Rozwoju Województwa Śląskiego czy Odznaką Honorową Ministra Środowiska Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • WYRÓŻNIENIA  DLA INSTYTUCJI:
  1. Dress for Success Poland:
  Dress for Success to największą na świecie organizacja pozarządowa, w której kobiety wspierają kobiety w dążeniu do uzyskania niezależności finansowej.
  Ma 150 filii na świecie w tym jedną w Polsce, z siedzibą w Katowicach.
  W Polsce stowarzyszenie działa od 10 lat. Jego założycielką i dyrektorką generalną jest Dorota Stasikowska-Woźniak, pisarka, autorka powieści o silnych kobietach, wydawanych na całym świecie.
  Dress for Success organizuje warsztaty dla kobiet poszukujących pracy, wspiera je tak, by przywrócić im wiarę w siebie. 75 procent beneficjentek organizacji szybko znajduje pracę lub zakłada własne firmy. W swoich działaniach organizacja od lat kładzie duży nacisk na edukację proekologiczną.
  Medal odebrały: Dorota Stasikowska-Woźniak, Dyrektor Generalna oraz dr Ewa Piaskowska, wspólzałozycielka i przez 20 lat rektor GWSH, przewodnicząca Rady Patronackiej Dress for Successs Poland.
  1. Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie:
  Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została założona w 2002 r. przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, w celu realizacji ciążących na przemyśle obowiązków odzysku i recyklingu opakowań wprowadzanych przez nich na rynek. Obecnie współpracuje z ponad 2 000 przedsiębiorców, których produkty opakowane są w blisko co 3 opakowanie trafiające na polski rynek. Rekopol to lider wśród tego typu podmiotów w Polsce. Realizując obowiązki przedsiębiorców tworzy największy w kraju system zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na terenie 700 gmin.
  Rekopol prowadzi akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i świadomych zakupów. Przykładem zaangażowania w tym obszarze jest autorska, ogólnopolska kampania Dzień bez Śmiecenia. Wiele z tych działań podejmowanych jest wspólnie z przedsiębiorcami, współtworząc i realizując tym samym przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
  Medal odebrał: Zbigniew Wróż, Specjalista ds. Klientów Kluczowych.
  1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej drewsmol w Mszczonowie:
  Od lat dziecinnych Józef Smolorz, Właściciel PIO drewsmol żył blisko z otaczającą go przyrodą. Trudno żeby było inaczej, skoro urodził się w lesie. Rosnące wokół domu drzewa owocowe, ozdobne jak i pobliski las tworzyły jego eldorado. Natura zmuszała Józefa Smolorza do respektowania zasad i praw panujących w przyrodzie. Przez całe życie nie raz pochylał głowę by uznać matkę naturę za mądrzejszą. Założona w 1992 roku firma od początku wykonywała usługi ogrodnicze.         
  Pierwszoplanową działalnością firmy szybko stało się przesadzanie drzew, ratowanie przed wycinką. Ta specyficzna działalność przyniosła PIO drewsmol przydomek stworzony przez media Ratownik drzew. Przesadzanie drzew jak i  rozwinięte później sadzenie dużych drzew dały przedsiębiorstwu ugruntowaną pozycję w Polsce oraz z zagranicą.
  Nie odbyło się też bez kłopotów. Przyszło zachwianie zdrowotne. Wypadałoby zadbać o jego stan. A tu funkcjonuje rzeczywistość biznesowego bytu oraz brak zrozumienia z strony najbliższych sercu.
Przychodzi wybierać. Wybór nie był lekarstwem stał się tylko przyczyną pobytów w szpitalach. Potem przyszły dalsze wahania. Wygrały jednak drzewa.
Podsumowując te blisko 30 lat Józef Smolorz oświadcza: Było miło i trudno, pięknie i niebezpiecznie, życzliwie i dobrodusznie, złośliwie i na przekór, ale wbrew temu wszystkiemu uważam że było warto. Dowodem jest kariera moich dzieci. Cała czwórka Ania, Kasia, Basia i Marcin dzielnie podążają tą samą drogą. Dziękuję mojej córce Annie, zięciowi Krzysztofowi, synowi Marcinowi za wkład i poświecenie w rozwój naszej firmy. Duma rozpiera ojca z swoich dzieci, że zostały wychowane na porządnych obywateli.
  Medal odebrał: Józef Smolorz, Właściciel.Gratulujemy Odznaczonym!

O wręczeniu Ekolaurów PIE oraz Wyróżnień:
http://www.pie.pl/ostatnia-gala.html