Medale PIE na Gali "EKOLAURÓW"

Uroczystość wręczenia nagród w 18. edycji Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii poprzedziło medali Polskiej Izby Ekologii "Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju" nadawanych przez Radę Polskiej Izby Ekologii.

  • WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE:
  1. Michał Czarski:
  Ekonomista, regionalny polityk samorządowy, przez 24 lata pełnił mandat radnego w gminie bądź województwie.
 Był m.in. Prezydentem Sosnowca (1994-2002), Marszałkiem Województwa Śląskiego (2002-2006), Przewodniczącym Sejmiku Woj. Śląskiego (2008-2010).
  Współtworzył Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny, sprawując społecznie przez 10 lat funkcję Prezesa Zarządu (2009-2019). Wiodącymi celami klastra jest działalność na rzecz ochrony środowiska, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  Wyróżniony m. in. Orderem Komandor Leopolda II (Królestwo Belgii), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji ” Pro Publico Bono” i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
  1. dr Przemysław Jura:
  Dbanie o zrównoważony rozwój to przede wszystkim realizowanie projektów ekologicznych, a w tym w szczególności ich przygotowanie, przeprowadzenie, finansowanie, nadzór oraz doradztwo. Pan Przemysław Jura od 2014 roku zrealizował jako doradca ogromną ilość ekologicznych projektów edukacyjnych, badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych dla Polskiej Izby Ekologii oraz jej członków. Jako doktor nauk ekonomicznych i aktywny przedsiębiorca łączy kompetencje naukowe z biznesowymi w branży ochrony środowiska. Pan Przemysław Jura istotnie przyczynił się do wdrożenia wielu innowacyjnych technologii proekologicznych, wzrostu świadomości ekologicznej oraz uzyskania realnych efektów środowiskowych ze zrealizowanych inwestycji.
  1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston:
  Specjalista chorób wewnętrznych, Kardiolog, pionier zabiegów PTCA na Śląsku. Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii – Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
  1. Gabriela Lenartowicz:
  Gabriela Lenartowicz, obecnie posłanka na Sejm RP, wcześniej pełniła funkcje wicewojewody i zasiadała w Zarządzie Województwa Śląskiego. Znana jest przede wszystkim jako wieloletnia prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i przewodnicząca krajowego konwentu prezesów wojewódzkich funduszy.
  O ekologii mówi, że to nie kula u nogi a koło zamachowe współczesnej gospodarki. Taką też wizję ochrony środowiska z wielką determinacją realizuje na wszystkich stanowiskach, które jej powierzono.
  Ta postawa i konkretne rozwiązania, w tym legislacyjne, sprawiły, że stała się symbolem śląskiego podejścia do środowiska na arenie krajowej polityki ekologicznej.
  To promowanie śląskiego, nowoczesnego podejścia do ekologii i polityki klimatycznej oraz współpraca ze środowiskami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi jest zasadniczą zasługą dla której Polska Izba Ekologii przyznała Gabrieli Lenartowicz ten medal.
  1. dr hab. Andrzej Misiołek:
  Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Nauczyciel akademicki z trzydziestopięcioletnim doświadczeniem. Autor, współautor lub redaktor szesnastu książek i ponad stu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego, ekologii i ekofilozofii. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Senator społeczny trzech kadencji, w mijającej kadencji przewodniczący senackiej Komisji Infrastruktury. Wieloletni członek Rady Programowej kwartalnika „Ekologia”. Społecznik wspierający aktywnie organizacje pozarządowe. 
  1. Grzegorz Pasieka:
  Od 23 lat  związany z pracą na rzecz ochrony środowiska.
  Jest inicjatorem wielu działań mających na celu pogłębienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Bierze czynny udział w pracach Kapituły Konkursu „Ekolaury” organizowanego przez Polską Izbę Ekologii.
  Wielokrotnie nagradzany za działania popularyzatorskie wśród przedsiębiorców poprzez organizacje szkoleń, konferencji, seminariów na tematy związane z ochroną środowiska, a także publikacje w wydawnictwach ekologicznych. Od 2000 roku jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Ekologii.
  1. dr inż. Franciszek Pistelok:
Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej, długoletni pracownik Zakładu Doświadczalnego PAN w Gołyszu oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, dyrektor tego Instytutu w latach 2012 - 2016.
  W latach 1989 - 2000 zastępca dyrektora Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, odpowiedzialny za monitoring wód, monitoring gleb na terenie województwa katowickiego oraz realizację programu Silesia.
  W latach 2001 - 2006 wiceprezes przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych w Rudzie Śląskiej i Sosnowcu, współautor programów związanych z transportem i oczyszczaniem ścieków na obszarze tych miast.
  W latach 2006 - 2010 dyrektor RZGW Gliwice, w tym czasie powstała koncepcja budowy nowej wsi Nieboczowy.
  W latach 2016 - 2018 z-ca dyrektora RZGW Gliwice oraz dyrektor utworzonego w roku 2018 Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Gliwicach.
  1. prof. dr hab. Lech Witkowski:
  Profesor nauk humanistycznych, po studiach matematycznych i doktoracie oraz habilitacji z filozofii. Wybitny polski pedagog, filozof edukacji i kultury. Stosuje i rozwija dee "ekologii umysłu" (ecology of mind) Gregory Batesona m. innymi w swoich ostatnich książkach pt. "Humanistyka stosowana" czy "Niewidzialne środowisko". Wielokrotnie publikował na łamach "Ekologii", ilustrując sposoby ekologicznego przeobrażania humanistyki jako autorefleksji kultury, pojmowanej jako gleba symboliczna. Ekologicznie odczytuje dziedzictwo polskiej myśli pedagogicznej z wykorzystaniem najnowszego dorobku humanistyki i nauk społecznych. Obecnie wykłada na Akademii Pomorskiej w Słupsku.
  • WYRÓŻNIENIE  DLA INSTYTUCJI:
    Bank Ochrony Środowiska S.A.:
 
  Misją i pasją Banku Ochrony Środowiska jest ekologia. BOŚ od ponad 25 lat uczy Polaków jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla klientów indywidualnych tworzy innowacyjne produkty bankowe, do których dodaje „zielone korzyści" – z zyskiem dla ich osobistych finansów. Klientom korporacyjnym oferuje preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu. Do pierwszej połowy 2019 r. BOŚ udzielił 21,1 mld zł kredytów proekologicznych finansując 81,3 tys. inwestycji.
  Medal odebrał: Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
 


Gratulujemy Odznaczonym!

O wręczeniu Ekolaurów PIE oraz Wyróżnień:
http://www.pie.pl/ostatnia-gala.html