Kwartalnik "Ekologia"


 
  Od 2008 r. Polska Izba Ekologii jest wydawcą kwartalnika Ekologia – nowoczesnego pisma branżowego z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii.
  Ekologia przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa. 

  Numer 4/88/2018 kwartalnika Ekologia zostanie poświęcony problemom zmian klimatycznych, omawianych podczas Szczytu Klimatycznego COP24.

Ostatni numer Ekologii nr 3/87/2018:
http://www.pie.pl/ekologia.html

Archiwalne numery Ekologii:
http://www.ekologia-info.com.pl/content/blogcategory/56/89/