Konferencje

"Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.Obowiązki przedsiębiorców w zakresie..."
                                                  

20 kwietnia 2016 r. Polska Izba Ekologii zorganizowała konferencję
 

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  – obowiązki przedsiębiorców w zakresie realizacji odzysku i recyklingu odpadów wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych

  Celem Konferencji nt. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – obowiązki przedsiębiorców w zakresie realizacji odzysku i recyklingu odpadów wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych było zapoznanie się ze stanem realizacji obowiązków wynikających z ustawy.

  Konferencja skierowana była do głównych adresatów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, a więc szerokiej gamy podmiotów, do których zaliczyć należy:
 • przedsiębiorców będących organizacjami odzysku opakowań;  
 • dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach;
 • dystrybuujących produkty w opakowaniach;
 • eksportujących odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach;
 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych; wprowadzających opakowania oraz wprowadzających produkty w opakowaniach.
  W konferencji uczestniczyli również inspektorzy oraz specjaliści działów ochrony środowiska instytucji prowadzących kontrolę lub statystykę systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. 

PROGRAM KONFERENCJI
 
Panel I
 1. Informacja na temat realizacji Porozumień Marszałka Województwa Śląskiego z Izbami Gospodarczymi w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; Monika Strzemińska, Wydział Ochrony Środowiska  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
 2. Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; Artur Wojtanek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach;
 3. Wyznaczniki wartości włókna z kartonu po płynnej żywności dla producenta papieruMarek Skorwider, Mondi Świecie S.A.;
 4. Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych; Rafał Fic, Marekwia&Pławny Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.;
 5. Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi – Przemysław Jura, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Katowicach.
Panel II
 1. Klasyfikacja opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych; prof. nzw. dr hab. inż. Hanna Żakowska, Intytut Badawczy Opakowań COBRO;
 2. Produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a obowiązek przedsiębiorcy; Tomasz Kurpiewski, McDonald's Polska Sp. z o. o.;
 3. Przygotowanie do recyklingu w wyniku mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów; dr inż. Jurand Bień, Politechnika Częstochowska;
 4. Odzysk i recykling opakowań po środkach niebezpiecznych; Grzegorz Dudkiewicz, Prezes Zarządu Polimer Inno Tech Sp. z o. o.;
 5. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych; Rafał Korbut, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie.
REFERATY PRZEDSTAWIONE NA KONFERENCJI
(pdf do pobrania)
« wróć do listy elementów